Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing SR, s.r.o.
IKB Leasing SR, s.r.o.
SK-811 08 Bratislava
Telefón: 00421 244 64 55 30
Fax:
E-Mail: info@ikb-leasing.sk

Vážený obchodný partner,

máte otázky k Vašim existujúcim zmluvám alebo k Vašej objednávke?

Vaša kontaktná osoba je:

pani Jitka Rýznarová

IKB Leasing ČR s.r.o.
Jankovcova 1603/47a
CZ-170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 92 94 00
E-Mail: jitka.ryznarova@ikb-leasing.cz

www.ikb-leasing.cz