Logo IKB Leasing Gruppe Oddział w Katowicach
Oddział w Katowicach
40-524 Katowice
Telefon: +48 (32) 60 96 140
Fax: +48 (32) 60 96 150
E-Mail: infokatowice@ikb-leasing.pl

IKB Leasing Polska Sp. z o.o.